Ana Sayfa Hakkımızda Ödeme Seçenekleri Avantajlarımız Referanslarımız Örnek ilan çalışmalarımız Gazete ilan Formu İletişim

FAYDALI SİTELER


Sitemiz üzerinden bir çok faydalı linke ulaşabilir ve linklerden ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları

Adalet Bakanlığı
Başbakanlık
Dışişleri Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre Bakanlığı
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Kültür Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Orman Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Turizm Bakanlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
Gümrük Müsteşarlığı
Denizcilik Müsteşarlığı
Genelkurmay Başkanlığı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Yargıtay
Danıştay
Sayıştay
Radyo Televizyon Üst Kurulu
Merkez Bankası
Rekabet Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Devlet İstatistik Enstitüsü
Emniyet Genel Müdürlüğü
Diyanet İşleri Başkanlığı
Merkezi Finans ve İhale Birmi
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

 


 

Sivil Toplum Kuruluşları

Dernekler
TÜSİAD - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
TÜGİAD - Türkiye Genç İşadamları Derneği
MÜSİAD - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
TÜRKAB - AB Türkiye İşbirliği Derneği BTEU - Avrupalı - Türk İşadamları Birliği
DÇÜD - Demir Çelik Üreticileri Derneği
KALDER - Kalite Derneği
MİB - Makina İmalatçıları Birliği
SETBİR - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği
OSD - Otomotiv Sanayii Derneği
TAYSAD - Taşıt Araçları Parça Sanayicileri Derneği
TESİD - Türk Elektronik Sanayicileri Derneği
TKSD - Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği
TBB - Türkiye Bankalar Birliği
TELKODER - Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
UND - Uluslararası Nakliyeciler Derneği 

Vakıflar
İKV - İktisadi Kalkınma Vakfı
TESEV - Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
TÜRK LOYDU - Türk Loydu Vakfı
DPE - Dış Politika Enstitüsü
 
Sendikalar
TÜRKİŞ - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
TİSK - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
 
Odalar
TOBB - Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği
TMMOB - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TÜRMOB - Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
TESK - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
TZOB - Türkiye Ziraat Odaları Birliği
TVHB - Türk Veteriner Hekimleri Birliği 
TUNAECS- Avrupa Etüdleri Türk Üniversiteler Birliği
 
Platformlar
Yerel Gündem 21
Avrupa Türkleri Platformu
Toplumsal Saydamlık Hareketi

 


 

 

Üniversiteler

AB Konularında Üniversitelere Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren Enstitüler ve Merkezler
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Anadolu Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi
Atatürk Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma Uygulama
Balıkesir Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi
Bilkent Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi
Doğuş Üniversitesi Arvupa Birliği Koordinatörlüğü
Dumlupınar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi
Galatasaray Üniversitesi Arvupa Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi
Gaziantep Üniversitesi Arvupa Birliği Araştırma Merkez
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi
Sakarya Üniversitesi Arvupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi
 
Devlet Üniversiteleri
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdenız Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ataturk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylul Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Vakıf Üniversiteleri
Atılım Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Işık Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Kültür Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi

Avrupa'daki Üniversiteler
College of Europe
Leiden University
Sorbonne
London School of Economics
Bonn Universitat
Vienna University of Technology

 


 

 

Avrupa Birliği Kurumları

Avrupa Birliği Kurumları
EUROPA
Avrupa Parlamentosu
Avrupa Birliği Konseyi
   - Avrupa Konseyi    
   -Konsey Dönem Başkanlığı
   -Avrupa Komisyonu
Avrupa Adalet Divanı
Sayıştay
Ekonomik ve Sosyal Komite
Avrupa Yatırım Bankası
Avrupa Yatırım Fonu
Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Ombudsmanlığı – Kamu Denetçisi
Avrupa Kurultayı
Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar Ofisi
 
Üye Ülke Dışişleri Bakanlıkları
Almanya
Avusturya
Belçika
Birleşik Krallık
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
GKRY
Hollanda
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Portekiz
Polonya
Slovakya
Slovenya
Yunanistan
 
Temsilcilik ve Büyükelçilikler
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
Almanya Büyükelçiliği
Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği
Danimarka Büyükelçiliği
Estonya Büyükelçiliği
Fransa Büyükelçiliği
İngiltere Büyükelçiliği
İtalya Büyükelçiliği
Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği

 


 

BASIN

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Haber Siteleri
T.C. Resmi Gazetesi
T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği Resmi Haber Siteleri (İngilizce)
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
Avrupa Birliği Haberleri
Avrupa Birliği Konseyi Basın Odası
Avrupa Komisyonu Basın Odası
Avrupa Birliği Bülteni
Avrupa Gazetesi
Genişleme Genel Müdürlüğü Haftalık Gazetesi
İşletmeler Genel Müdürlüğü Gazetesi
 
İnternet Haber Siteleri
ABHABER
IBS - Avrupa Birliği Mektubu
NETHABER
TURKAB
Turkish News Network
Turkish Digest 

 
Dergiler
Der Spiegel
Newsweek
Economist
strong>Aksiyon
 
Televizyonlar
HABERTURK
NTV
STAR
TRT - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
TV8
BBC
CNN


Örnek Sosyal Ölüm Vefat Anma Teşekkür Örnek İnsan Kaynakları, Hürriyet İK Hürriyet Bursa İlan Dergiler Tüm Gazetelere İlan Gazete Haberleri Gazete ilan S.S.S. Gazete İlancılığı Gazete İlanları Gazete Tirajları Gazeteler Genel Kurul İlanı Haber Türk ilan Hürriyet İK İlanları Hürriyet İlan Hürriyet İlan Servisi Hürriyet Ölüm İlanı İlizyon Resimleri İş İlanları Kayıp ilanı Milliyet İlan Servisi Posta İlan Servisi Sabah İlan Servisi Seri İlan Zaman İlan Servisi İlan Dışında Ücretsiz Sayaç
Şuanda Sitede 4 Kişi var. Bugün 347 Ziyaretçi ve 1,036 Tıklama Alındı. Toplam Ziyaretçi Sayısı 347
Copyright © 2005 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım Uğur KARAYÜNLÜ - Erka Seri İlan Hizmetleri Ltd. Şti.